Ana Sayfa vakfımıza e-mail atabilirsiniz

vakfımız hakkında e-maillerimiz, telefonlarımız yangınla mücadele ve eğitim ile ilgili linkler   

 

 

 

 

 

Yangın GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN

PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMALIDIR.

 

Bu sistemlerin çoğunun yangın esnasında çalışmadığı görülmektedir. Yangın güvenlik sistemlerinin çoğunlukla ilk başta çalışır vaziyette teslim edilmediği / teslim alınmadığı ve asgari yılda bir defa yapılması gereken periyodik kontroller ile aksaklık ve eksikliklerinin ortaya çıkarılmadığı, böylece giderilemediği ve sonuç olarak yangın esnasında çoğunlukla çalışmadığı maalesef müşahede edilmektedir.

 

Halbuki yangın esnasında bu sistemlerin çalışması son derece önemlidir. Birçok yangın bu sistemler çalışmadığı için büyümekte ve çok daha fazla kayıplara ve hasarlara sebebiyet vermektedir. Bu vahim durum ülkemizi yangın güvenliği açısından gelişmemiş ülkelerin seviyesine düşürmektedir.

 

Yangın güvenlik sistemlerinin yangın esnasında aksamadan çalışabilmesi için; 1- İlk başta tesis eden kuruluş tarafından çalışır vaziyette teslim edilmesi, 2- Kabullerinin, çalışır durumda olduğu, bina yetkilisi ve yangın sorumlusu tarafından kontrol edilerek yapılması ve teslim alınması ve 3- En az yılda bir defa periyodik kontrol, test ve bakımları yapılması gerekmektedir. Böylece bu sistemler her an kullanıma hazır tutulmalı ve yangın esnasında aksamadan çalışabilmelidir.

 

Yangın Güvenlik Sistemlerinin Periyodik Kontrolleri İtfaiye Vakfı (İVAK) uzman ekipleri tarafından yapılmaktadır.

------------------ 0 -----------------

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte periyodik kontrol, test ve bakım ile ilgili hükümler;

MADDE 67- (3) Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, ruhsat veren idarenin kontrol ve onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.

MADDE 84- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri; bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur.

(2) Kabul işlemlerinde de, birinci fıkrada belirtilen hususlara uyulur.

MADDE 85- (4) Bu Yönetmelikte öngörülen her türlü sistemin, cihazın ve ekipmanın, montaj ve işletme süresince performans ve çalışma sürekliliği sağlanacak şekilde kabul testinin yapılması, periyodik kontrol, test ve bakıma tabi tutulması gerekir. Binalarda kurulacak basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatı da, binanın yangın sorumlusunun gözetiminde test ve bakıma tabi tutulur.

MADDE 90- (5) Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, yetkili merci tarafından kontrol edilir ve onaylanır. Periyodik kontrol, test ve bakım gerektiren sistemlerin ve cihazların kontrolü, testi ve bakımı bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.

MADDE 94- (1) -b -7) Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin TS EN 671-3 standardında belirtilen periyodik bakımlarının, bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina yetkilisi tarafından yaptırılması mecburidir.

MADDE 99- (7) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır.

MADDE 100- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır.

MADDE 112- (1) -ı) Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislere yaptırılır.

 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre yangın tesisatı ve cihazlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri;

Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri 

Kontrol Sure ve Kriterleri