Ana Sayfa vakfımıza e-mail atabilirsiniz

vakfımız hakkında e-maillerimiz, telefonlarımız yangınla mücadele ve eğitim ile ilgili linkler    

 

 

 

 

2013 İSAF FUARI VE İVAK

MARMARA Taınıtım ve Fuarcılık tarafından Vakfımızın da katkılarıyla 19- 22 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi”nde düzenlenen “ISAF 17. Uluslararası Yangın, Acil Durum ve Arama-Kurtarma Fuarı” halkımız tarafından büyük ilgiyle izlenmiş ve büyük alaka görmüştür.

İstanbul Fuar Merkezi 11. HALL, 530 numarada bulunan Vakfımızın mütevazi standı ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanmış, standımıza teşrif eden ziyaretçilere Vakfımızı tanıtan bruşürler dağıtılmış, bizzat Vakıf Başkanımız Doç. Dr. M. Muhittin SOĞUKOĞLU tarafından Vakfımızın faaliyetleri hakkında geniş bilgi verilmiştir.

Fuar etkinlikleri çerçevesinde; Tüm İtfaiye Müdür ve Daire Başkanlarının davet edildiği 22 Eylül 2013, 10,00-13,00 saatleri arasında düzenlenen “BELEDİYE İTFAİYE TEŞKİLATLARININ DEĞİŞEN MEVZUATLA OLUŞAN PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” başlıklı seminer Vakfımız tarafından sunulmuştur.

İLGİLİ MEVZUAT 

1- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

     1-1- Değişen mevzuat ve şartlara göre revize edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2013 tarih ve 1094 sayılı kararı ile kabul edilip 29/05/2013 tarihinde yerel bir gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İBB Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği

     1-2- "Gönüllü İtfaiye İstasyonlarına Olan İhtiyacı Belirleyen Faktörler" başlıklı bildiri

2- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'tan: RG 03/05/2012 - 28281)

3- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: RG 05/12/2008 - 27075)

4- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Bayındırlık ve İskân Bakanlığından RG: 19/12/2007 - 26735 Değişiklik: RG: 09/09/2009 - 27344)   

     4-1- Yönetmelikte cepheler ile ilgili değişiklikler (BYKHY 2002 - 2007 - 2009)

     4-2- 05/04/2012 - 28255_ile_BYKHY_de_değişiklik

     4-3- 01/06/2013 - 28664_ile_Tip_İmar_Yönetmeliğinde_değişiklikler

     4-4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 29/05/2013 tarihli ve 4895 sayılı genelgesi

     4-5- 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda değişiklikler

5- Belediye İtfaiye Yönetmeliği (İçişleri Bakanlığından RG: 21/10/2006 - 26326)

6- Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından RG: 30/12/2013 - 28867)